Các câu hỏi mới nhất

Hỏi về quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với gừng khô và gừng muối

(20/10/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Lê Văn Hùng
. Email: hung@gmail.com
- Nội dung:
Xin giải đáp giúp về quy định nhập khẩu của Nhật Bản đối với gừng khô và gừng muối. Xin cảm ơn.
+ Mở nội dung trả lời

Hỏi về quy định của Úc cho mũ bảo hiểm nhập khẩu

(20/10/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Nguyễn Tiến Đông
. Email: tiendong@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ Hỏi về các quy định đối với hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu vào Hoà Kỳ
+ Mở nội dung trả lời

Phê duyệt mẫu phương tiên đo

(22/09/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Lê Niên Thọ
. Email: nientho81@gmail.com
- Nội dung:
Xin cho biết điều kiện va hồ sơ thủ tục để được miễn, giảm thử nghiệm mẫu phương tiện đo
+ Mở nội dung trả lời

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP là gì? áp dụng thế nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Trần Văn Hùng
. Email: tranhungv@gmail.com
- Nội dung:
Xin cho biết HCCP là gì? các bước triển khai áp dụng? Xin cám ơn!
+ Mở nội dung trả lời

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?
+ Mở nội dung trả lời

Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?
+ Mở nội dung trả lời

Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
+ Mở nội dung trả lời

Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
+ Mở nội dung trả lời

Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?
+ Mở nội dung trả lời

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?
+ Mở nội dung trả lời

Xin mời gửi câu hỏi

- Các mục có dấu * là bắt buộc phải điền
- Nội dung câu hỏi nếu phù hợp sẽ được chúng tôi trả lời và đăng trên trang Hỏi - Đáp.